måndag

Städsång till Hakon

Städa städa varje varda åsså varje helg – du tycke ja Ä snäääll!

Allri städa efter blodbad för de verka tungt – du tycke ja Ä duuumm!

LILLA BLOMMA AKTA DIG

INGA GÄSTER IDAG HELLER JAG TROR JAG SKJUTER MIG SJÄLV I HUVET IGEN INGEN MAT IDAG HELLER JAG TROR JAG ÄTER UPP LILY SNART

FÖNSTERVY