onsdag

Problemlösning
Den ständigt pockande varbölden Lily vet vad som väntar. Vi får inga gäster till vårt gästgifveri så länge hon löper amok i kvarlevorna av hotellet tätt intill vålnandens lemmar. Min marknadsstategi och mina renoveringsambitioner räcker inte till. Hon vet vad som väntar, först blir det till att sticka hål, sedan klämma, sedan surra fast hänga upp lägga fram såga borra allt vad du tillåter dig allt var du förmår och det du förmår är allt.
På återseende när problemet är sprucket!


ElefantmammaHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

HHHHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

mAMAmammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cammencita Elefantista mammacita
Får + Vålnad = Sant
Städastäda
När det blir svårt innanför håret på fåret finns det fortfanande bläddersaker i front-desken att klippa i.


de ssom va kan ha bettydsle på minna hännder HUhuhur svårrt det är att försstå när pappabjörn hållt mig i ett skåp o mammaelefannt bundit mig fasst. Nu ni vill att jag ska städastädastäda efter vålnad som blivit minn ennda vän när dockan svikit Blod är så svårrt att få bort det har jag ju lilly lillyfår förklarat gånger millijoner gånger för er två. Inbte är det vålnads fel han är den enda jag har, han gö inte som ni med mina hål vålnad och får för alltid säjer han och jag håller med medhåll:

Vålnad och får, får och vålnad nu och förallframmtid!!!

In/Ut
Volmar, efterblivenheten själv. Tillåt mig att göra ett försök på vad både du och Hakon misslyckats med. Sällan talar jag direkt till er. Genast börja omförmulera mig. Dom bär hjärnskador allihop här, vissa mer än andra. Dom kan inte beskriva vardagen i ordföljder, kan inte hantera att med handlingar kommer följder, dom kan inte skilja på fantasimonster och de som verkligen står bakom gardinerna eller trycker fettmassa ur väggarna. Svarta hål slukade oss och kastade oss tillbaka, lämnade kvar oss med en vålnad som jagat oss dag och natt ut och in, tvingat oss dag och natt att vända vårt in till ut, svarta hål och andra. D:r X tar emot oss så snart Lily städat källartrappan. Sådant att se fram emot för vissa, sådant att morra åt för andra.

Giljotinen
Hur är det överhuvudtaget möjligt att förklara. Händelseförloppet omöjligt att klargöra, avgöra och halshugga. Det är som i närheten av en dröm där du och den närmast dig har begravt en död, gjort er skyldiga till detta - och alla andra i närheten av er blir medvetna om ondskan som befinner sig som en aura kring er. Det är inte säkert att just ni dödat denna kvinna med rostbrun kappa och endast två knappar, som du råkar ha i din endaste ficka. Men den evighetslånga giljotinen är lika omöjlig att förbise som händelseförloppet följa. Den sträcker sig genom er aura av ondska rakt upp ur hotellet, i himlen där beslutet fattas, bladet fälls. Och det gör det.

Svarta hål betyder ingenting när en massaker inträffat. Men hur är det överhuvudtaget möjligt att förklara.