tisdag

utan utsikt


Varsågod: Min fönstervy

Allmänt missnöje

Detta är min nuvarande utsikt. Mitt vindue vetter rakt över Lilys. Omstruktureringar har varit nödvändiga sedan vi slukades och spottades tillbaka av ett svart hål - tillsammans med en odefinierbar vålnad. Han byter skepnad lika ofta som Lily, de tror de är oslagbara. De är bara ett oslag.

Detta är en uppmaning till alla ni städjade vid vårt tvång till hotell. Jag kräver att få veta vilken utsikt ni har, detta är inget annat än kränkande!

onsdag

Problemlösning
Den ständigt pockande varbölden Lily vet vad som väntar. Vi får inga gäster till vårt gästgifveri så länge hon löper amok i kvarlevorna av hotellet tätt intill vålnandens lemmar. Min marknadsstategi och mina renoveringsambitioner räcker inte till. Hon vet vad som väntar, först blir det till att sticka hål, sedan klämma, sedan surra fast hänga upp lägga fram såga borra allt vad du tillåter dig allt var du förmår och det du förmår är allt.
På återseende när problemet är sprucket!


ElefantmammaHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

HHHHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

mAMAmammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cammencita Elefantista mammacita
Får + Vålnad = Sant
Städastäda
När det blir svårt innanför håret på fåret finns det fortfanande bläddersaker i front-desken att klippa i.