onsdag

tråkitt

Leka leka loppa

rida rida plannka

leta leta såcka

äta äta annka

bada bada soppa

Kräka kräka hoppa

Plaska Plaska mata

hata Hata rÅtta

rossta rossta krypa

nypanypa grotta

gurrgla gruggla strypa

Stympa Stympa leka

heta Heta Lily

Lily Lilly lilla

Spilla pilla lalala

måndag

Mål

Hög efterfrågan på ny modell


Aktuell modell


Så länge ohövligheten regerar på den här platsen kan likväl ärligheten bryta hotellets olidliga tystnad. Apparatur, apparatur. Ni alla hade gynnats av en sådan. Förutom Volmar vars brunfläckiga hörntänder skulle ge oss motsatt effekt. Skulle ge oss tystare våningar än nu, mer orörda trappräcken och kväljningar redan i foajén. Och kanske inte heller Lily på grund av risk att avslöja hennes deformerade halsmandlar med tillhörande frän stank.

Så länge tystnaden bryts med ärligheten kan likväl ohövligheten få frodas fritt. Därför medger jag att varken Dag eller Hakon heller hade gynnats av en egen liten halsläkare. Inte ens metafysiska ting som svävande ord genom luften önskas silas genom deras tandgluggar i en stråle riktad din värsta fiende. Det är ett arrangemang, en byråkrat, en ytlig utrustning för djuplodande kommunikation och verksamhetens bästa.

Så länge den ändå hänger i krokar på väggar, fungerar som ringklocka på front-desken, sticker fram som fransar på mattor och dinglar som prismor i våra takkronor är det välkommet att tacka den lille halsläkarens existens och tillsammans arbeta för att ta fram nya modeller. Detta så att vårt tvång, vårt hem och hotell endera dagen går runt. Tack!