söndag

RUTTET KÖTT

NORRFEGA FLÄSK FRÄMMANDE GÄST MIN HJÄRNHALVA SPRÄCKT NORRHALVA PEST HALVDOLDA SPÄCK MASKÄTNA FLÄSK JÄRNSKYGGA NORRVÄGA GÄST MIN MAGSÄCK ÄR SPRÄCKT FRÄMMANDE SMITTHÄRD OCH PEST HALVHJÄRNA FEGFETA SÄCK MITT AVFÖRINGSLÄCK NORRDOLDA PESTSMITTA HALVÄTNA GÄSTGIFNA KALVSKELETT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar